GDPR og Persondataloven

Opdateret 1/11 2020.

Persondataforordningen/GDPR

Aalborg Scanningshus forholder sig ansvarligt til de regelsæt, der eksisterer angående persondata. Helt konkret overholder vi den gældende lovgivning, der trådte I kraft 25/5 2018 (Persondataforordningen, også kaldet GDPR).

Det betyder, at du kan være tryg ved, at vi behandler dine personlige data fortroligt og forsvarligt.

Helt generelt opsamler vi ikke andre persondata, end dem du selv meddeler os. De oplysninger, som du har videregivet I forbindelse med dine undersøgelser og behandlinger hos os, vil blive opsamlet, opbaveret og slettet I henhold til gældende lovgivning. Deling af dine data vil alene foregå med dit samtykke, og alene I situationer hvor der vil være tale om at du skal henvises tile gen læge eller sygehus, eller hvis vi I samråd vurderer at det vil være en fordel at spørge andre fagpersoner til råds angående din situation. I videst muligt omfang vil vi altid tilstræbe at dine data anonymiseres, hvis det overhovedet er muligt, inden de deles ift ovenstående.

Kun de oplysninger du selv giver, vil blive opsamlet, opbevaret og slettet i henhold til gældende lovgivning.

Hvad er persondata:

Når du booker en ydelse hos os, skal du samtidig give os samtykke til, at vi må indsamle og bruge dine personoplysninger. De oplysninger, vi indsamler, er følgende:

 • Navn
 • Emailadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Samt evt. helbredsoplysninger eller kommentarer, som du vælger at udfylde I kommentarfeltet.

Oplysningerne bliver gemt og lagret via vores bookingsystem. Vi anvender Terapeut booking på klinikken, og det er udelukkende klinikkens ansatte, der har adgang til data, der er lagret I terapeutbooking.

Udover oplysningerne i bookingsystemet, opbevarer vi dine CPR-oplysninger, samt jeres scanningsbilleder.

Efter din scanning eller behandling hos os, fører vi journal efter gældende lovgivning, da vi alle er autorisrerede sundhedspersoner.

Journalnotater, CPR-oplysninger, persondata indtastet i bookingsystemet samt scanningsbilleder videregives kun til tredje person, efter aftale med dig, og kun hvis det har relevans for din scanning/behandlingsforløb.

Hvem kan 3. Person være? Hvem kan I dele mine oplysninger med?

 • egen læge
 • eget sygehus
 • sygeforsikring Danmark, hvis du er medlem, og tilskudsberettiget

Vi videregiver dermed IKKE oplysninger til andre privatpersoner, heller ikke pårørende. Vi videregiver IKKE oplysninger til arbejdsplads, fagforening, presse eller andet.

Hvad er mine rettigheder?

 • Du kan altid få adgang til at se de oplysninger, vi opbevarer omkring dig og din person.
 • Det vil fx altid være muligt at få tilsendt sine scanningsbilleder elektronisk, og det vil være muligt at få udskrifter af din egen journal.
 • Du har altid ret til at få dine oplysninger slettet eller udleveret.
 • Dine oplysninger opbevares fortroligt hos os, og videregives ikke til andre, uden dit samtykke.

Udeblivelser og afbud

Man kan melde afbud til sin scanning ved at kontakte klinikken direkte på telefon 50201620 (du gerne lægge en besked på telefonsvareren), ved at sende en mail til info@aalborgscanningshus.dk, eller ved at kontakte os på messenger via vores facebookside. Vi kan desværre ikke modtage sms på klinikken. Du kan også melde afbud ved at logge ind på bookingsystemet og anmode om at få aflyst tiden.

Der er intet gebyr ved afbud, men vi vil gerne have afbuddet så hurtigt som muligt, så andre kan få mulighed for at booke tiden.

Ved udeblivelser uden afbud, kan du blive opkrævet det beløb der svarer til scanningens pris. Ved gentagne udeblivelser uden afbud, er det ikke længere muligt for dig at booke via bookingsystemet.

Bestil scanning