Jordemoderkonsultationer

Hos Aalborg Scanningshus bliver alle scanninger udført af en jordemoder, og vil derfor altid indeholde en jordemoderkonsultation. Derfor vil du til alle dine besøg i Aalborg Scanningshus have mulighed for at få svar på generelle og specifikke spørgsmål i forbindelse med din graviditet. Du har imidlertid også mulighed for at booke en jordemoderkonsultation uden scanning, hvis du ønsker et supplement til de konsultationer du bliver tilbudt i det offentlige sundhedssystem, eller hvis du har behov for ekstra tryghed, tid og ikke mindst kontinuitet – her har du mulighed for at booke tid hos den samme jordemoder til både scanninger og konsultationer.

En jordemoderkonsultation tager udgangspunkt i din graviditet, og de spørgsmål der måtte opstå i forbindelse hermed. Emnerne kan variere alt efter hvor langt du er i graviditeten, men vil altid være målrettet dig og dine behov.

Elementerne i en jordemoderkonsultation vil altid som minimum indeholde:

  • Samtale tilpasset dig og din situation
  • Udvendig undersøgelse af din mave, hvor vi måler symfyse-fundus-målet, lytter til babyens hjertelyd og skønner fostervægten.
  • Mål af blodtryk
  • Stix af urin.

Konsultationen journalføres, og du kan med fordel medbringe din vandrejournal, så vi kan notere heri.

Der afsættes 30-60 minutter til din jordemoderkonsultation.

Bestil scanning